Speelkunst speeltoestellen

Bespeelbare kunst, het lijkt een tegenstelling. Immers ‘kunst’ beleef je op afstand want je mag het zelfs niet aanraken.  Met kunst in de openbare ruimte en dan vooral bespeelbare kunst ligt dat anders. Door er mee of op te spelen word je als het ware deel van het object. Het nodigt uit tot een fysieke exploratie; je kan er omheen lopen, van onder of boven bekijken, van een afstand of heel dichtbij. Dit ruimtelijke aspect nodigt op een spannende manier uit tot ontdekken. Producent Spielart heeft het vermogen de belevingswereld van kinderen vorm te geven, als het ware het kind in het spel te ‘trekken’ door wondermooie speelconcepten. Soms refererend aan herkenbare sprookjes, dan weer aan een Peter Pan-achtige avonturenwereld, maar ook aan een dierenwereld met daarin rollen, maar tegelijkertijd het spannende, het ‘mild-angstige’.